Powered by streamlined.nl

Abell Model

Algemene uitleg over het Abell Model

Aan de hand van het Abell Model kan een afbakening gemaakt wordt van het werkterrein van een bedrijf. Er wordt gekeken welke technologieën worden gebruikt en hoe het bedrijf daarmee inspeelt op de behoeften uit de markt en op welk deel van de markt wordt ingespeeld.
Allereerst wordt uitgelegd welke drie factoren bekeken worden, die later elk op een as geplaatst zullen worden. Aan de hand van een voorbeeld, laten we de producent van Boca-Cola nemen, zal elke as toegelicht worden.

Abell model - Behoeften

Ten behoeve van het Abell model moeten alle behoeften uit de markt, die relevant zijn voor het betreffende bedrijf, in kaart gebracht worden. Als eerste moet dan ook bepaald worden in welke productgroep het product valt

Voorbeeld

Er zijn een aantal behoeften waaraan een consument mogelijk wil voldoen, wanneer deze een fles frisdrank koopt. voorbeelden van behoeften in deze zijn:

 • Het lest de dorst;
 • Het moet lekker zijn;
 • Het heeft status om het te hebben;
 • Het is niet ongezond;
 • Het is goedkoop.
   

Abell model - Technologieën

Hier wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het bedrijf voldoet aan bepaalde behoeften uit de markt. Hier moet het woord 'technologieën' breed opgevat worden.

Voorbeeld

Er worden een aantal technologieën ingezet door Boca-Cola, wanneer deze een fles frisdrank koopt. voorbeelden hiervan zijn:

 • Aan elke fles frisdrank wordt koolzuur toegevoegd, waardoor het een meer dorstlessend gevoel geeft;
 • Maandelijks wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de optimale smaak;
 • Er loopt een wereldwijde marketingcampagne, waardoor overal het beeldmerk van Boca-Cola zichtbaar is;
 • Er is een light-versie geintroduceerd.
   

Abell model - afnemers

Zoals altijd in de marketing, is het ook hier belangrijk dat er correcte afnemersgroepen zijn opgesteld. Door het bepalen welke segmenten er zijn, kan ook bepaald worden op welke groep men zich momenteel (vooral) richt.

Voorbeeld

Boca-Cola levert niet aan de eindgebruiker. Daarom maakt men onderscheid tussen de volgende segmenten:

 • Supermarkten (1)
 • Benzinestations (2)
 • Horeca (3)

Boca-Cola levert (in dit voorbeeld) uitsluitend aan de eerste twee segmenten.
 

Abell model - figuur opstellen

Vervolgens dient men alle opgesomde aspecten grafisch weer te geven, met op één as de behoeften, op één as de afnemers en op één as Technologieën. Aan de hand van deze assen wordt een 'kubus'getekend. Dit getekende vak geeft precies aan met welke technologieën op de behoeften ingespeeld wordt en welke segmenten benaderd worden.
Voor Boca-Cola ziet dat er dan als volgt uit:
 

Abell Model Basis

Abell model - Praktijk

Bovenstaand Abell model is een goed voorbeeld van hoe veel modellen uitgevoerd worden. alle aspecten, waaraan een bedrijf voldoet, worden dicht bij de as geplaatst. Op deze manier blijft het eenvoudig om een figuur te tekenenen.

Persoonlijk ben ik van mening dat een abell model dan nog niet optimaal opgesteld is. Wanneer alle aspecten van technologieën en behoeften worden gesorteerd op het belang ervan wordt meer duidelijk. De belangrijste aspecten komen dan dicht bij de 0-as te staan. Op Deze wijze wordt veel inzichtelijker wat prioriteit heeft en daarom als eerste benaderd moet worden. Hieronder heb ik een voorbeeld geplaatst. Dit is een klant van me, een webdesigner. Hij heeft toestemmig gegeven voor plaatsing, maar heeft liever niet dat ik de aspecten verder toelicht. Dit is ook niet direct nodig. Want het wordt in deze afbeelding meteen duidelijk waar zaken aangepast moeten worden. Dit zijn de gaten die in de tekening ontstaan. het gat dat het dichtst bij de 0-as staat, is waarschijnlijk het gat dat het eerst dicht moet worden gemaakt.

Abell Blauwdruk